10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu

Cuốn sách 10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu được biên soạn nhằm cung cấp cho các em các phương pháp hay để giải các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học.10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu

Cuốn sách 10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu được biên soạn nhằm cung cấp cho các em các phương pháp hay để giải các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học.

Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất

10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫu

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí