5G Mobile Core Network

Giới thiệu cuốn sách "5G Mobile Core Network - Design, Deployment, Automation, and Testing Strategies":5G Mobile Core Network

5G Mobile Core Network

Giới thiệu cuốn sách "5G Mobile Core Network - Design, Deployment, Automation, and Testing Strategies":

Bắt kịp tốc độ trên 5G và chuẩn bị cho việc triển khai thế hệ công nghệ di động tiếp theo. Cuốn sách bắt đầu với phần giới thiệu về 5G và các tính năng nâng cao của mạng 5G, nơi bạn sẽ thấy điều gì làm cho nó lớn hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Bạn sẽ học thiết kế lõi gói 5G NSA và SA cùng với một số thách thức về thiết kế, thực hiện cách tiếp cận thực tế đối với thiết kế và triển khai. Tiếp theo, bạn sẽ hiểu việc kiểm tra lõi gói 5G và cách tự động hóa nó. Cuốn sách kết thúc với một số chiến lược của nhà cung cấp dịch vụ nâng cao, bao gồm các cân nhắc về kiến ​​trúc để các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường mạng của họ và cung cấp dịch vụ cho các mạng 5G không công cộng.

Bạn sẽ học gì

  • Hiểu vòng đời của một triển khai ngay từ giai đoạn trước khi triển khai đến giai đoạn sau triển khai
  • Xem các trường hợp sử dụng của 5G và các tùy chọn khác nhau để thiết kế, triển khai và triển khai chúng
  • Kiểm tra việc triển khai mạng 5G cho các nhà cung cấp dịch vụ quy mô lớn
  • Khám phá các chiến lược MVNO / MVNE mà nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện trong 5G

    Mạng lõi di động 5G dành cho những người muốn hiểu về 5G và cũng dành cho những người làm việc rộng rãi trong môi trường nhà cung cấp dịch vụ với tư cách là nhà khai thác hoặc nhà cung cấp thực hiện các hoạt động như thiết kế mạng, triển khai, thử nghiệm và tự động hóa mạng. Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ có thể hiểu được những lợi ích của CAPEX và OPEX trong khi xem xét thiết kế này hơn thiết kế khác. Các kỹ sư tư vấn sẽ có thể đánh giá các tùy chọn thiết kế về các trường hợp sử dụng 5G, quy mô triển khai, hiệu suất, hiệu quả, độ trễ và các cân nhắc chính khác.

5G Mobile Core Network

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí