Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie

Trong những năm đầu thế kỷ 21, nền công nghiệp Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và công nghệ. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học vỡ sự chuyển giao công nghệ tiến tiến từ các nước phát triển.Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie

Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp "Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie":

Trong những năm đầu thế kỷ 21, nền công nghiệp Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và công nghệ. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học vỡ sự chuyển giao công nghệ tiến tiến từ các nước phát triển.

Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì khoa học vật liệu kim loại nói chung vỡ nền công nghiệp ống thép nói riang có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Do ống thép lỡ vật liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp có vai trò quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện điện hóa đất nước nan phát triển nhanh nghành thép là yêu cầu khách quan, cấp bách và ý nghĩa chiến lược.

Vì vậy, phải kết hợp đầu tư cả về chiều rộng và chiều sâu nghĩa là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và không ngừng nâng cao kĩ thuật công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, đào tạo đội ngũ kĩ sư, công nhân với trình độ chuyên môn cao... có thể làm chủ được dây chuyền sản xuất.

Sau thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty em đó được giao đồ án tốt nghiệp về: Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie’’.

Đồ án gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về nhà máy cán ống thộp VINAPIPE.

Chương 2: Dây chuyền cán ống VINAPIPE

Chương 3: Công đoạn doa đầu ống.

Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí