React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment

Cuốn sách "React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment" hướng dẫn một cách toàn diện cho bạn về cách giải quyết các vấn đề từ đầu đến cuối liên quan đến lập trình App Mobile.React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment

React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment

Cuốn sách "React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment" hướng dẫn một cách toàn diện cho bạn về cách giải quyết các vấn đề từ đầu đến cuối liên quan đến lập trình App Mobile. Bạn sẽ học cách viết mã của một ứng dụng đầy đủ. Và bạn sẽ học được những gì cần thiết để suy nghĩ và hành động như một nhà phát triển toàn diện.

React-Architect: Full-Stack React App Development and Serverless Deployment

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí