A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt dành cho Mac OS

A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt dành cho Mac OS

A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt dành cho Mac OS
A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt dành cho Mac OS

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

A Better Finder Rename là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc đổi tên file trên thế giới hiện nay. Bất cứ ai cần phải đổi tên hàng loạt rất nhiều file hàng ngày, đặc biệt là các nhà phát triển web và bất cứ ai làm việc với rất nhiều hình ảnh hoặc file âm thanh – có thể nghĩ tới A Better Finder Rename.

A Better Finder Rename cung cấp một bộ hoàn chỉnh các tùy chọn thay đổi tên, chúng được tổ chức vào 7 loại khác nhau. Mọi thứ từ việc sửa đổi văn bản và thêm số thứ tự vào đến thay đổi định dạng và đổi tên các file dựa vào ngày giờ ( đặc biệt là tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia). Hơn nữa, bạn có thể chỉ định, áp dụng và tiết kiệm nhiều bước đổi tên, và A Better Finder Rename có thể tự động giải quyết các xung đột về tên file.

 

A Better Finder Rename 10.8

A Better Finder Rename v10.14

A Better Finder Rename 10.18

A Better Finder Rename 10.20

A Better Finder Rename 10.21

A Better Finder Rename 10.26

A Better Finder Rename 10.27

A Better Finder Rename 10.29

A Better Finder Rename 10.30

A Better Finder Rename 10.32

A Better Finder Rename 10.37

A_Better_Finder_Rename_10_10.38

A_Better_Finder_Rename_10_10.39

A_Better_Finder_Rename_10_10.40

A_Better_Finder_Rename_10_10.41

A Better Finder Rename 10.43_fix

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b12

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b19

 

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí