Bài giảng MS Access 2010 - ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Bài giảng MS Access 2010 - ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Bài giảng MS Access 2010 - ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng MS Access 2010 - ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội . Tài liệu hữu ích cho các bạn đang muốn nâng cao kiến kiến thức về môn Tin Học cũng như chuẩn bị cho kì thi công chức sắp tới.

Access là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS - Relational Database Management System) và là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền.

Bài giảng MS Access 2010 - ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí