Bí quyết nghề chăn nuôi - Nguyễn Thanh Bình

Cuốn sách "Bí quyết nghề chăn nuôi" của tác giả Nguyễn Thanh Bình biên soạn nhằm tổng hợp các kiến thức thiết thực, kinh nghiệm thực tế của người chăn nuôi, và các chuyên gia, từ đó giúp các bà con áp dụng, đưa các quy trình tự động vào chăn nuôi sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bí quyết nghề chăn nuôi - Nguyễn Thanh Bình

Cuốn sách "Bí quyết nghề chăn nuôi" của tác giả Nguyễn Thanh Bình biên soạn nhằm tổng hợp các kiến thức thiết thực, kinh nghiệm thực tế của người chăn nuôi, và các chuyên gia, từ đó giúp các bà con áp dụng, đưa các quy trình tự động vào chăn nuôi sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bí quyết nghề chăn nuôi - Nguyễn Thanh Bình

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí