Big Data Analytics with Java

Cuốn sách "Big Data Analytics with Java" bao gồm các nghiên cứu điển hình như phân tích tình cảm trên tập dữ liệu tweet, đề xuất về tập dữ liệu phim, phân khúc khách hàng trên tập dữ liệu thương mại điện tử và phân tích biểu đồ trên tập dữ liệu chuyến bay thực tế.Big Data Analytics with Java

Big Data Analytics with Java

Cuốn sách "Big Data Analytics with Java" bao gồm các nghiên cứu điển hình như phân tích tình cảm trên tập dữ liệu tweet, đề xuất về tập dữ liệu phim, phân khúc khách hàng trên tập dữ liệu thương mại điện tử và phân tích biểu đồ trên tập dữ liệu chuyến bay thực tế.

Cuốn sách
Big Data Analytics with Java  hướng dẫn từ đầu đến cuối để triển khai phân tích trên dữ liệu lớn với Java. Java là ngôn ngữ thực tế cho các môi trường dữ liệu lớn chính, bao gồm cả Hadoop.

Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách thực hiện phân tích dữ liệu lớn với Java thân thiện với sản xuất. Cuốn sách này về cơ bản được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là phần giới thiệu sẽ giúp người đọc làm quen với môi trường dữ liệu lớn, trong khi phần thứ hai sẽ bao gồm một cuộc thảo luận chuyên sâu về tất cả các khái niệm trong phân tích dữ liệu lớn. Nó sẽ đưa bạn từ phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu đến các khái niệm cốt lõi và lợi thế của học máy, cách sử dụng hồi quy và phân loại trong đời thực bằng Naive Bayes, thảo luận sâu về các khái niệm phân cụm và đánh giá các mạng nơron đơn giản trên big dữ liệu bằng deepLearning4j hoặc mã Java Spark thuần túy. Cuốn sách này là cuốn sách cần có cho các nhà phát triển Java, những người muốn bắt đầu học phân tích dữ liệu lớn và muốn sử dụng nó trong thế giới thực.


Qua cuốn sách bạn sẽ học được:

    Bắt đầu từ các tác vụ phân tích đơn giản trên dữ liệu lớn
    Thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn với phân tích dự đoán trên dữ liệu lớn bằng máy học
    Tìm hiểu các tác vụ phân tích thời gian thực
    Hiểu các khái niệm với các ví dụ và nghiên cứu điển hình
    Chuẩn bị và tinh chỉnh dữ liệu để phân tích
    Tạo biểu đồ để hiểu dữ liệu
    Xem các bộ dữ liệu khác nhau trong thế giới thực

Giới thiệu về tác giả

Tác giả là VP (Kiến trúc sư kỹ thuật) về công nghệ tại JP Morgan Chase ở New York. Tác giả là một nhà phát triển java được chứng nhận sun và đã làm việc trên các công nghệ liên quan đến java trong hơn 16 năm. Vai trò hiện tại trong vài năm qua liên quan nhiều đến việc sử dụng ngăn xếp dữ liệu giá thầu và chạy phân tích trên đó. Tác giả cũng là một người đóng góp trong các dự án mã nguồn mở khác nhau có sẵn trên kho lưu trữ GitHub của mình và cũng là người viết thường xuyên trên các tạp chí nhà phát triển.

Nội dung cuốn sách:

    Phân tích dữ liệu lớn với Java
    Các bước đầu tiên về phân tích dữ liệu
    Trực quan hóa dữ liệu
    Khái niệm cơ bản về Học máy
    Hồi quy về Dữ liệu lớn
    Naive Bayes và Phân tích tình cảm
    Phân loại bằng cách sử dụng cây quyết định
    Phân loại theo nhóm Cây quyết định
    Đề xuất về Dữ liệu lớn
    Phân cụm hành động trên Dữ liệu lớn
    Xây dựng biểu đồ trên Dữ liệu lớn
    Truyền trực tuyến trên Dữ liệu lớn
    Học sâu sử dụng dữ liệu lớn

Big Data Analytics with Java

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí