DOWNLOAD WINDOWS 10 VERSION 1809 UPDATED DEC 2018 - MSDN ISO - 17763.194

DOWNLOAD WINDOWS 10 VERSION 1809 UPDATED DEC 2018 - MSDN ISO - 17763.194

DOWNLOAD WINDOWS 10 VERSION 1809 UPDATED DEC 2018 - MSDN ISO - 17763.194
DOWNLOAD WINDOWS 10 VERSION 1809 UPDATED DEC 2018 - MSDN ISO - 17763.194

Microsoft vừa cập nhật Windows 10 Version 1809 cách đây không lâu, bây giờ là tháng 12 của năm 2018, Microsoft vừa phát hành bản cập nhật ISO tích lũy tháng 12. Cụ thể:
17763.1 + December 11, 2018 #CU #KB4471332 = (Updated Deс 2018) = ISO Build 17763.194

 

#ISO thuộc dạng AIO bao gồm các phiên bản:

Business Edittions:
#Content:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops

Consumer Edititons:

#Content:
Windows 10 Home 
Windows 10 Home N 
Windows 10 Home Single Language 
Windows 10 Education 
Windows 10 Education N 
Windows 10 Pro 
Windows 10 Pro N 
Windows 10 Pro Education 
Windows 10 Pro Education N 
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

#checksum:

File name: en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_dec_2018_arm64_dvd_7344ee5e.iso
SHA1: 8F7417BA729439CEFD0CCDA8B97D639BB60020C3

File name: en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_dec_2018_x64_dvd_f03937a3.iso
SHA1: 7153E3071366017A24C1FDA22C0D1E486DBB0401

File name: en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_dec_2018_x86_dvd_0f9f5302.iso
SHA1: 238E322A4E6915AA369D704998C56AF683E7493F

File name: en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_dec_2018_arm64_dvd_bf99bc22.iso
SHA1: D56A08C8CCD842CCAA81DD06B28AE6B8E54D8440

File name: en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_dec_2018_x64_dvd_d7d23ac9.iso
SHA1: CAD7C3592FD976512324716598993C358B34877E

File name: en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_dec_2018_x86_dvd_dea9975f.iso
SHA1: E9D786F42B7893936AA1F60BB7D64D1BE9CB1630

Lưu ý: Đây là ISO nguyên gốc tải về tài khoản MSDN và up lên lại Fshare và Google Drive

Google Driver   |   Fshare   | Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí