Ghost Windows 10 1803 August 2018 – Full Soft, Ghost Verison 1803 Final

Ghost Windows 10 1803 August 2018 – Full Soft, Ghost Verison 1803 Final

Ghost Windows 10 1803 August 2018 – Full Soft, Ghost Verison 1803 Final
Ghost Windows 10 1803 August 2018 – Full Soft, Ghost Verison 1803 Final

Ghost Windows 10 1803 August 2018:

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 1803 August 2018 (OS Build 17134.228) được Microsoft phát hành mới đây, lược bỏ Apps không cần thiết và giữ lại Windows Defender 
  • Add Full Font Abc_Vni, Office 2016 căn chỉnh chuẩn văn phòng
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Windows và Office mình không để tự động active. Các bạn có thể active dùng tool tại C:\Extra. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
  • Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào

x86 – 4.19 Gb

x64 – 5.35 Gb

TIB – 5.09 Gb

MD5

x86 – 645E0786 – BA3521A8 – 480A4CEC – A5222C71

x64 – 7A121A20 – 708E47DC – 729E4986 – A4A73EB3

TIB – 5FEFC7DD – A58698A8 – 4F3A742C – 3E8A6C7C

Gho x86

Gho x64

TIB x64

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Lahait, copy Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí