Hướng dẫn kích hoạt tài khoản kho sinh viên để được hưởng nhiều tính năng

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản kho sinh viên để được hưởng nhiều tính năng

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản kho sinh viên để được hưởng nhiều tính năng
Hướng dẫn kích hoạt tài khoản kho sinh viên để được hưởng nhiều tính năng

Kho Sinh Viên chào các bạn, vừa qua Blog Kho Sinh Viên đã update nhiều tính năng mới nhưng chứng thực email là 1 tính năng cấp bách và để được hưởng ưu thế Blog Kho Sinh Viên.

Khi bạn kích hoạt chứng thực tài khoản, thì bạn sẽ được Quyền " Viết bài và úp bài lên hệ thống Blog Kho Sinh Viên chúng tôi ", mỗi tài khoản được kích hoạt chứng thực 1 lần.

Sau đây Team Kho Sinh Viên hướng dẫn các bạn cách kích hoạt chứng thực email:

Sau khi điền thông tin đăng ký

Sau khi hoản tất đăng ký tài khoản vẫn hiển thị " Unconfirmed"

Giờ kiểm tra mail nếu email gửi kích hoạt không gửi thì nhấn "Resend Activation Email"

Sau khi kiểm tra email thì có thông báo như sau

Chọn kích hoạt " Confirm Your Email"

Hoàn tất kích hoạt email

Vào trong Profile xem tài khoản kích hoạt chưa??

Hoàn thành 100% rồi nhé!!

Chúc các bạn thành công!!!