Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật

Cuốn sách "Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về các kỷ lục trên thế giới. Giúp bạn mở rộng kiến thức, hiểu được những chuyện kì lạ nhưng có thật trên thế giới. Tác giả - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới.

Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật

Cuốn sách "Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về các kỷ lục trên thế giới. Giúp bạn mở rộng kiến thức, hiểu được những chuyện kì lạ nhưng có thật trên thế giới. Tác giả - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới.

Những ấn phẩm gần đây tập trung vào các kỷ lục phi thường do con người xác lập. Ngoài các kỷ lục thi đấu, sách chứa đựng nhiều thông tin về các chuyện lạ, kỷ lục trong thế giới tự nhiên, kỹ thuật, văn hóa thể thao, nghệ thuật, đời sống con người… Sách kỷ lục Guinness dùng để tra cứu được xuất bản hàng năm, tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới.

Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí