Navicat Premium 12 cho Mac

Navicat Premium 12 cho Mac

Navicat Premium 12 cho Mac
Navicat Premium 12 cho Mac

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

PremiumSoft Navicat Premium là phần mềm quản lý đồng thời các kết nối MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle và cơ sở dữ liệu PostgreSQL giúp việc quản lý các csdl dễ dàng hơn.

Navicat Premium kết hợp các chức năng và hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao gồm: Stored Procedure, Event, Trigger, Function, View, etc.

Navicat Premium cho phép bạn backup hoặc restore database một cách nhanh chóng, và còn nhiều chức năng khác mà một người quản trị cơ sở dữ liệu cần có

Navicat Premium is an all-in-one database admin and migration tool for MySQL, SQL Server, Oracle and PostgreSQL.

Navicat Premium combines all Navicat versions in an ultimate version and can connect MySQL, Oracle and PostgreSQL. Navicat Premium allows user to drag and drop tables and data from Oracle to MySQL, PostgreSQL to MySQL, Oracle to PostgreSQL and vice versa within a single client. Also, batch jobs for different databases such as print report in MySQL, backup data in Oracle and synchronize data in PostgreSQL can also be scheduled and automated to run at a specific time. All in all, Navicat Premium can help database users to save lots of time to manage multiple databases and perform cross database data migration at their fingertips.

This Database Client tool runs on Mac OS X and features an intuitive interface. Other advanced features including Backup/ Restore, Data Import/ Export, Data Synchronization, Reporting and Remote Connection to MySQL, PostgreSQL and Oracle server, etc. This database migration tool provides a friendly step-by-step Wizard-GUI. All you want to do is: select a data source and a target output format, then submit migration!

Oracle to MySQL Conversion Features

The tool migrates the following database objects and properties from Oracle to MySQL:
Tables and Data
Converts columns definitions – data types, NOT NULL constraints
Converts integrity constraints – primary and foreign keys
Converts comments
Resolves reserved words and identifiers conflicts Transfers data (including LONG, CLOB and BLOB data types)

MySQL to Oracle Conversion Features

The tool migrates the following database objects and properties from MySQL to Oracle:
Tables and Data
Converts columns definitions – data types, NOT NULL constraints
Converts integrity constraints – primary and foreign keys
Converts comments
Resolves reserved words and identifiers conflicts
Transfers data

PostgreSQL to Oracle Conversion Features

The tool migrates the following database objects and properties from PostgreSQL to Oracle:
Tables and Data
Converts columns definitions – data types, NOT NULL constraints
Converts integrity constraints – primary and foreign keys
Converts comments
Resolves reserved words and identifiers conflicts
Transfers data

 

REQUIREMENTS

OS X 10.7 or later, 64-bit processor

Navicat Premium Enterprise Edition 10.0.10

Navicat Premium 11.2.16

Navicat Premium 11.2.18

Navicat Premium 12.0.1

Navicat Premium 12.0.4 (Fix loi)

Navicat Premium 12.0.5

Navicat Premium 12.0.6

Navicat Premium 12.0.7

Navicat Premium 12.0.8

Navicat Premium 12.0.11

Navicat Premium 12.0.12

Navicat Premium 12.0.21

Navicat Premium 12.0.26

Navicat Premium 12.0.28

Navicat Premium 12.1.3

Navicat Premium 12.1.4

Navicat Premium 12.1.7

Navicat Premium 12.1.9

Navicat Premium 12.1.10

Navicat_Premium_12.1.15

Navicat_Premium_12.1.16

Navicat_Premium_12.1.18

Navicat_Premium_12.1.24

 Navicat_Premium_12.1.25

 Navicat_Premium_12.1.26

 Navicat_Premium_12.1.27

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí