Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 - Nguyễn Thị Chi

Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 - Nguyễn Thị Chi

Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 - Nguyễn Thị Chi

Cuốn sách "Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022" do Nguyễn Thị Chi và Nguyễn Hữu Cương biên soạn nhằm giúp học sinh Trung học Cơ sở có thêm tài liệu để luyện tập nâng cao kiến thức và chuẩn bị tốt cho các kì thi và kiểm tra, đặc biệt là kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tới.


Cuốn sách bao gồm:

  • Phần A: ôn luyện kiến thức đã học
  • Phần B: Các đề kiểm tra tham khảo
  • Phần đáp án

Các để luyện tập bao gồm các bài luyện đa dạng về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, đọc hiểu và viết theo nội dung chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh THCS hiện hành (Chủ yếu là Chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm). Chủ đề và nội dung các bài luyện phong phú, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các đề luyện sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức đã học, nâng cao kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, và chuẩn bị tốt cho các kì thi và kiểm tra, đặc biệt là kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Cấu trúc và nội dung các đề luyện có tham khảo Để thi Chính thức môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

Tham khảo thêm cuốn sách: Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng anh năm học 2020-2021

Tham khảo thêm cuốn sách: Đột Phá 9+ Môn Tiếng Anh Kì Thi Vào Lớp 10 THPT

Tham khảo thêm cuốn sách: Công Phá 8+ Môn Tiếng Anh Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10
Tham khảo thêm cuốn sách: Bứt Phá Điểm Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh

Tham khảo thêm cuốn sách: Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh

Tham khảo thêm cuốn sách: Chinh Phục Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Anh
Tham khảo thêm cuốn sách: 35 Đề Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10 - Mai Lan Hương


Với cuốn sách Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng anh năm học 2021 - 2022 sẽ giúp các em ôn luyện một cách tổng thể các chủ đề về từ vựng và ngữ pháp, để tự tin cho kỳ thi sắp tới.

Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 - Nguyễn Thị Chi

Google Driver  |  MegaNZ

Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 - Nguyễn Thị Chi - Dành Giáo Viên

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí