Social Groups (XenForo 2.x.x) 2.2.3 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2

Social Groups (XenForo 2.x.x) 2.2.3 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2

Social Groups (XenForo 2.x.x) 2.2.3 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2

Các tính năng chính:

 • Khả năng tạo các danh mục không giới hạn và các danh mục lồng nhau cho các nhóm.
 • Khả năng tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn cho mỗi thể loại. Các trường tùy chỉnh sau đó sẽ được hiển thị trong chi tiết nhóm.
 • Hiển thị vị trí trường tùy chỉnh, loại dữ liệu, tạo cuộc gọi lại PHP cho Trường,
 • Khả năng nhóm thành viên và dễ dàng quản lý vai trò và quyền của thành viên trong nhóm.
 • Sự kiện. Mỗi nhóm có khả năng tạo sự kiện riêng của họ.
 • Diễn đàn phụ.
 • Avatar được hỗ trợ. Mỗi nhóm có khả năng dễ dàng tải lên avatar của họ
 • Ảnh bìa được hỗ trợ. Mỗi nhóm có khả năng dễ dàng tải lên trang bìa của họ
 • Hiển thị số liệu thống kê cho từng nhóm.
 • Nhiều hơn nữa ....

Nhóm Danh mục: nhiều tùy chọn có sẵn để quản lý nhóm:

 • Các thẻ tối thiểu bắt buộc mà các nhóm phải được cung cấp.
 • Quyền riêng tư của nhóm được đặt mặc định, chỉ áp dụng cho các nhóm mới được tạo.
 • Quản lý quyền nhóm người dùng để tạo nhóm trong danh mục.
 • Quản lý quyền của nhóm người dùng để xem các nhóm trong danh mục.

Lĩnh vực nhóm:

 • Sắp tới

Vai trò thành viên: quản lý vai trò thành viên trong mỗi nhóm

 • Dễ dàng tạo nhiều vai trò hơn
 • Dễ dàng quản lý vai trò thành viên nhóm.
 • Tùy chọn mạnh mẽ để kiểm soát quyền thành viên trong nhóm.

Sự kiện:

 • Khả năng đính kèm tập tin khi tạo sự kiện.
 • Có khả năng gửi bình luận trong các sự kiện.
 • Thông báo thông minh: sự kiện mới được tạo, nhận xét mới được đăng, Tập
 • Dễ dàng lọc các sự kiện: sự kiện đang diễn ra, sự kiện sắp tới và sự kiện trong quá khứ.
 • Bố cục thân thiện với 2 tùy chọn có sẵn: Danh sách hoặc Lịch,
 • Tích hợp với Google Map.

Thư viện và phương tiện: (Tùy chọn này yêu cầu tiện ích bổ sung của bên thứ ba)

 • Tính năng sắp tới

Diễn đàn nhóm: Tích hợp đầy đủ với các diễn đàn XenForo.

 • Mỗi nhóm sẽ có diễn đàn riêng để đăng chủ đề của riêng mình và sử dụng diễn đàn con XenForo để lưu trữ các chủ đề này. Các chủ đề này được hiển thị cho công chúng hay không tùy thuộc vào tùy chọn Quyền riêng tư của nhóm.
 • Lưu trữ tất cả các diễn đàn nhóm vào nút XenForo duy nhất.

Quyền riêng tư của nhóm: Công khai, Đóng và Bí mật. Mỗi tùy chọn riêng tư có cài đặt riêng.

 • Nhóm công khai:
  • Bất cứ ai cũng có thể xem nhóm
  • Bất cứ ai cũng có thể xem nội dung trong nhóm
  • Hiển thị trong danh sách nhóm
 • Nhóm kín:
  • Bất cứ ai cũng có thể xem nhóm
  • Chỉ các thành viên có thể xem nội dung trong nhóm
  • Hiển thị trong danh sách nhóm
 • Nhóm bí mật:
  • Chỉ thành viên và người dùng được ủy quyền (được đặt trong Quyền của nhóm người dùng) mới có thể xem nhóm và nội dung của nhóm
  • Chỉ người dùng được ủy quyền (được đặt trong Quyền nhóm người dùng) mới có thể tạo Nhóm bí mật

Lời mời nhóm:

 • Gửi lời mời: Chỉ hỗ trợ Nhóm Công khai và Nhóm kín. Mỗi lời mời được gửi, người dùng sẽ nhận được một thông báo. Người dùng có thể dễ dàng quản lý các lời mời mà họ nhận được từ trang Nhóm được mời.
 • Thêm người dùng vào nhóm: Chỉ hỗ trợ Nhóm bí mật. Tính năng này cho phép các thành viên được ủy quyền thêm người dùng vào nhóm mà không cần sự cho phép của họ.

Hệ thống thông báo:

 • Thông báo cảnh báo có thể được bật / tắt. Mỗi thành viên có khả năng chọn Cảnh báo diễn đàn hoặc Email. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong điều hướng nhóm.
 • Cảnh báo trạng thái. Nếu tùy chọn này được bật, bạn sẽ nhận được thông báo khi trạng thái được đăng trong newsfeed. Tùy chọn này chỉ hoạt động khi cảnh báo thông báo được bật.

Các tính năng khác:

 • Khả năng đặt một hoặc nhiều nhóm trở thành Nhóm nổi bật
 • Khả năng chuyển quyền sở hữu cho người dùng khác
 • Nhiều hơn nữa.

Nhập từ nền tảng khác:

 • Sắp tới

Social Groups (XenForo 2.x.x) 2.2.3 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2 

Google Driver  |  MegaNZ  Up-4ever  |  Zippyshare Prefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile 

Social Groups (XenForo 2.x.x)1.07 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2 

Google Driver  |  MegaNZ  Up-4ever  |  Zippyshare Prefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile 

Social Groups (XenForo 2.x.x) 1.04 - một hệ thống các nhóm xã hội cho XenForo 2 

Google Driver  |  MegaNZ  |  Up-4ever  |  Zippyshare Prefiles | NitroFlare | Rapigator | Katfile 

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí