Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao tập 1 2

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao tập 1 2

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao tập 1 2

Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao tập 1,2" do tác giả Chu Quang Bình biên soạn theo phương phá dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Sách được viết theo đúng trình tự các bài học trong sách giáo khoa lớp 10: gồm 16 bài, mỗi bài được chia thành từ 7 đến 8 tiết. Ở mỗi tiết học đều chỉ rõ mục tiêu, đồng thời chỉ rõ các cỏng việc chuẩn bị của giáo viên, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng tiết học trên lớp.

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao tập 1 2

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí