Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh - Nguyễn Thành Yến

Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh - Nguyễn Thành Yến

Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh - Nguyễn Thành Yến

Cuốn sách "Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" do tác giả Nguyễn Thành Yến biên dịch cung cấp cho bạn đọc nhiều tình huống phiên dịch để các bạn luyện tập, mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc câu.

Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh - Nguyễn Thành Yến

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí