Thực hành tiếng anh 4 tập 1 - Song Hùng

Thực hành tiếng anh 4 tập 1 - Song Hùng

Thực hành tiếng anh 4 tập 1 - Song Hùng

Cuốn sách "Thực hành tiếng anh 4 tập 1" do Song Hùng và đồng nghiệp biên soạn theo Chương trình thí điểm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 4 các dạng bài tập để tổng ôn kiến thức đã học trên lớp, vẫn dụng để tăng các kỹ năng về đọc hiểu, tăng vốn từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp. Sách được biên soạn bám sát theo 10 đơn vị bài học và 2 bài ôn xoay quanh hai chủ điểm của sách giáo khoa: Me and My Friends và Me and My School.

Thực hành tiếng anh 4 tập 1 - Song Hùng

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí