Tiếng anh 6 Explore English

Tiếng anh 6 Explore English

Tiếng anh 6 Explore English

Cuốn sách Tiếng anh 6 Explore English Sách học sinh phiên bản mới do Nguyễn Thanh Bình làm chủ biên, biên soạn nằm trong bộ 8 sách giáo khoa tiếng anh 6 mới nhất năm 2021-2022 của bốn nhà xuất bản (NXB) là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM được phê duyệt.

8 đầu sách giáo khoa tiếng Anh cho lớp 6 cho 2021-2022 bao gồm:

Tên sách Tác Giả Nhà xuất bản
Tiếng Anh 6 English Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Lý Đại học sư phạm
Tiếng Anh 6 Tập Một Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Bloggers-Smart Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 6 Macmillan Motivate Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (chủ biên), Khoa Anh Việt, Trần Kiều Hạnh Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 6 Explore English Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh  Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh 6 Right-on! Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Tiếng anh 6 Explore English

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí